Bismillahhirahmannirahim.

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13


TERIMAKASIH KERANA BERTAMU DI HALAMAN INI; ANDA TETAMU YANG KE

Puak-puak Kristian telah melancarkan homepage mereka dengan

Puak-puak Kristian telah melancarkan homepage mereka dengan

menggunakan Bahasa Malaysia, dan mereka HANYA memetik nombor-nombor

ayat-ayat Quran sebagai hujah mereka, demikianlah salah satu cara

mereka dalam usaha mempengaruhi umat Islam.

Oleh kerana mereka HANYA menggunakan nombor-nombor surah, maka kami

huraikan kembali maksud serta terjemahan ayat-ayat Quran yang mereka

telah gunakan sebagai hujah mereka.

 

Kristian menulis:

 

1. Al-Qur'an mengisytiharkan Al-Kitab sebagai diturunkan oleh Allah dan berkehendakkan keimanan pada Al-Kitab.

 

Surah 2:40-42,126,136,285; 3:3,71,93; 4:47,136; 5:47-51,69,71-72; 6:91; 10:37,94; 21:7; 29:45,46; 35:31; 46:11

 

a. Ayat-ayat di atas mengandaikan kewujudan dan adanya wahyu benarAllah yang diturunkan kepada manusia dalam zaman Nabi Muhammad. Surah 3:71,93; 10:94; 21:71

 

b. Seorang muslim yang benar wajib mempercayai dan beriman kepadasemua yang diturunkan oleh Allah.

Surah 2:136; 4:136; 29:46

 

c. Al-Qur'an tidak membeza-bezakan antara apa yang telah diturunkan dan diberikan oleh Allah.

Surah 2:136

 

2. Al-Qur'an menyatakan bahawa tiada sesiapa pun yang dapat mengubah Kalimah Allah. Surah 6:34; 10:64; 6:115

 

 

NAMUN,

 

 

3. Al-Kitab dan Al-Qur'an tidak saling bersetuju. Al-Kitab dan Al-Qur'an berbeza luas pada konsep-konsep keimanan dan keamalan

mahupun yang paling asas.

 

 

Kami menjawap.

 

Sila rujuk Quran - Jawapan kami berlandaskan ayat-ayat Quran yang mereka telah gunakan sebagai hujah mereka:

(2:40) Hai Bani Israil, ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku

penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).

 

(2:41) Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.

 

(2:42) Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.Dari ayat - ayat diatas jelaslah Bani Israil adalah keturunan Nabi Yakub, sekarang berbangsa Yahudi, dan janji mereka kepada Allah ialah, tidak mempersekutukan Allah serta beriman dengan Rasul sehingga kepada Nabi Muhammad sepertimana yg dijelaskan dalam Taurat, dan hak yg mereka sembunyikan ialah adanya Nabi yang akan lahir dalam Bani Ismail.

 

(2:126) Dan, ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".

 

(2:136) Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".

 

(2:285) Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat - malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta'at." (Mereka berdo'a): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

 

(3:3) Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, Kristian juga setuju bahawa, Quran membenarkan kitab Taurat mahupun Injil. Oleh itu Quran adalah "hakim" diantara dua buah kitab tersebut, maka jika ada apa-apa percanggahan, maka penganut Kristian MESTI merujuk terus kepada Al Quran !.

 

(3:71) Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya?

 

(3:93) Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar". Nah, sekali lagi Allah berfirman, supaya kamu bawa Taurat itu dan baca jika kamu orang-orang yang benar, ini lagi satu hujah yang mengatakan kamu telah merobahkan kitab kamu. Takanlah kamu tidak tahu-tahu lagi, ini cabaran Allah terhadap kamu !

 

(4:47) Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Qur'an) yang embenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat ma'siat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.

 

(4:136) Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

 

(5:47) Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi pengikut Injil mesti memutuskan hukum dengan Injil, jika tidak, mereka tidak beriman dengan Allah, sekarang pula Allah telah membayangkan perubahan yang mereka lakukan, jadi persoalan misteri :-

dimanakah Injil yang Allah turunkan itu dan adakah sama Injil Allah dengan Bible yang Kristian gunakan pada masa kini ?

 

(5:48) Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

 

(5:49) dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

 

Jelas, orang Islam

 

01- mesti jadi hakim pada permasaalahan orang Kristian.

 

02- amaran Allah supaya orang Islam janganlah mengikuti hawa nafsu mereka.

 

03- berhati-hati terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

 

04- amaran Allah, jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka Allah akan menimpakan mushibah kepada

mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka.

 

05- Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

(5:50) Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?

Nah, sekarang cipta hukum lain, gantikan dengan penjara atau dengan sejumlah wang !.

 

(5:51)Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Sehingga kepada orang-orang beriman, Allah kata " jangan ambil orang-orang Yahudi & Nasrani jadi peminpin " - wah, nampak gaya Allah tak suka puak-puak kamu jadi pemimpin, Jelas dan tersangat jelas, kamu ingat ayat-ayat diatas akan favour kepada kamu, tetapi malang seribu kali malang - kamu SALAH,

sebaliknya - Allah herdik kamu, hina kamu, dan cabar kamu.

(5:69) Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ayat ini kerap dibincangkan, antara golongan mukmin, yahudi, shabiin ( converts ), atau nasrani, sesiapa sahaja yg benar-benar soleh - tidak ada kekhawatiran - Itu janji Allah.

01- Jika Islam, yang mengikuti Rasullulah dan Quran tanpa was-was - tidak ada kekhawtiran.

02- Jika Kristian, yang mengikuti Isa dan Injil tanpa was-was - tidak ada kekhawtiran.

Jadi jika kamu ikut Isa Alaihis Salam, dan kamu ikut kitab Injil - why worry, why nak ajar orang ikut kamu, why, why ... tell me why ???

(5:71) Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

(5:72) Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih

(sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan)Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

Nah, tadi kamu beriya-iya nak kata kamu soleh - sekarang Allah kata Allah haramkan surga buat pengamal syirik ? - Apa hujah kamu - Ini soal Triniti - satu dalam tiga dan tiga dalam satu !

(6:91) Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, di kala mereka berkata: "Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia". Katakanlah: "Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebahagiannya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui(nya) ?" Katakanlah: "Allah-lah (yang menurunkannya)", kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al Quraan kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Masih tak terasa ka ??? Jijiknya kerja kamu, hingga ayat-ayat Allah kamu mempermainkan, yang kamu suka kamu tanjuk dan yang tak suka kamu sembunyikan.

(10:37) Tidaklah mungkin Al Qur'an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Qur'an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.

Sekarang Allah jamin - Al Quran dibuat oleh Allah, tiada keraguan didalamnya.

(10:94) Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk orang-orang yang ragu-ragu.

(21:7) Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

(29:45) Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(29:46) Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di

antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri".

(35:31) Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.

(46:11) Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Kalau sekiranya di (Al Qur'an) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya . Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka akan berkata: "Ini adalah dusta yang lama".

Inilah ayat-ayat yang kamu petik dari first half kamu, amat malang bagi kamu - apa yang kamu dapat hanyalah herdikan, cabaran, serta

teguran Allah - tuhan kamu dan kami.Dan didalam point kamu dalam separuh masa kedua pula kamu petik ayat Quran :

 

(6:34) Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.

( 10:64) Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. Tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.

(6:115) Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah robah kalimat- kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui.Sesiapapun, baik manusia dan jin dari keseluruhan bumi dan langgit berkumpul untuk menggubah kalimat Allah - pasti tidak berjaya !.

Kamu, amat berbangga jika saya kata beginikan, oleh itu pasti Bible tidak ada perubahankan, walau bagaimanapun, pendapat kamu SALAH, kerana kamu ubah kalimat Allah (Injil), dan kamu menamakanya "Bible" dan jelaslah kerja dari tangan kotor kamu, dan ayat-ayat Quran yg kamu gunakan tidak "favour" kepada kamu, tetapi hanya "favour" untuk kaum kaum yang beriman.

Nah, sekarang kami dapat kesani kerja perobahan yang telah kamu jalankan - itulah Janji Allah.Sebagai kesimpulan, maka benarlah pendapat kamu iaitu :

 

NAMUN,

 

3. Al-Kitab dan Al-Qur'an tidak saling bersetuju. Al-Kitab dan Al-Qur'an berbeza luas pada konsep-konsep keimanan dan keamalan

mahupun yang paling asas.sekian.

 

penentang_dakyah@hotmail.com

 

 berhubung dengan kami

penentang dakyah


gbook

ISI BUKU TAMU Guestbook by GuestWorld LIHAT / BACA BUKU TAMU

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13