Bismillahhirahmannirahim.

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13


TERIMAKASIH KERANA BERTAMU DI HALAMAN INI; ANDA TETAMU YANG KE

Bolehkah membunuh

Bolehkah membunuh ?

 

* Exodus 20:13 Jangan membunuh

* Leviticus 24:17 Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati.

Opss...berlawanan pula dengan:

* Exodus 32:27 Berkatalah ia kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian ke mari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya."

* Numbers 15:36 Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa.

* I Samuel 6:19 "6:19. Dan Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN telah menghajar mereka dengan dahsyatnya."

* I Samuel 15:2,3,7,8 " Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun kanak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai...Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang."

* Hosea 13:16 "Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya."

Bolehkah menipu?

* Exodus 20:16 "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu"

* I Kings 22:23 "Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu."

* II Thessalonians 2:11 "Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta"

* bandingkan juga Joshua 2:4-6 dengan James 2:25.

Bolehkah mencuri/merompak/memeras/merampas ... ?

* Exodus 20:15 " Jangan mencuri.."

* Leviticus 19:13 "Jangan engkau memeras sesama manusia dan janganlah engkau merampas"

Opss...berlawanan pula dengan:

* Exodus 3:22 "demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu."

* Exodus 12:35-36 " Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain.... Dan TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Dmikianlah mereka merampasi orang Mesir itu.

* Luke 19:29-34 "Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu: Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke mari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu: Mengapa kamu melepaskannya? jawablah begini: Tuhan memerlukannya."

Errrr.. bagaimana dengan sabat?

* Exodus 20:8 "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat."

* Exodus 31:15 "setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati."

* Numbers 15:32,36 "Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Orang itu pastilah dihukum mati; segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar perkemahan." Lalu segenap mati menggiring dia ke luar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa.

Opss...berlawanan pula dengan:

* Isaiah 1:13 "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau engadakan pertemuan - pertemuan, Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan."

* John 5:16 "Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat."

* Colossians 2:16 "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat."

Bolehkah buat patung ?

* Exodus 20:4 "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi."

* Leviticus 26:1 " Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu; juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN."

* Deuteronomy 27:15 " Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab: Amin!

Opss...berlawanan pula dengan:

* Exodus 25:18 "Dan haruslah kaubuat dua kerub dari emas, kaubuatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu."

* I Kings 7:15,16,23,25 "Ia membentuk dua tiang tembaga, tinggi tiang yang satu delapan belas hasta dan dapat dililit oleh tali yang dua belas hasta panjangnya; tiang yang kedua demikian juga... Dibuatnya juga dua ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu, dari tembaga tuangan, tinggi ganja yang satu lima hasta dan tinggi ganja yang kedua lima hasta... Kemudian dibuatnyalah "laut" tuangan yang sepuluh hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, lima hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang tiga puluh hasta panjangnya..."Laut" itu menumpang di atas dua belas lembu, tiga menghadap ke utara dan tiga menghadap ke barat, tiga menghadap ke selatan dan tiga menghadap ke timur; "laut" itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam."

Adakah kita "terselamat" dengan usaha kita ?

* Ephesians 2:8,9 "Sebab karena kasih karnia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,.. itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri."

* Romans 3:20,28 "Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. ...Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat."

* Galatians 2:16 "Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus."

Opss...berlawanan pula dengan:

* James 2:24 "Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman."

* Matthew 19:16-21 "Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?..Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik.

Tetapi

jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." ... Kata orang itu kepada-Nya: "Perintah yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ... hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." ... Kata orang muda itu kepada-Nya: "Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang?" ... Kata Yesus kepadanya: "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku."

Persoalanya ialah "adakah kita "terselamat" dengan usaha kita, tetapi Paul kata "tidak dengan usaha kita" !

Bolehkah kita mempunyai hamba abdi ?

* Leviticus 25:45-46 " Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik; kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain."

* Genesis 9:25 "25 berkatalah ia: "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya."

* Exodus 21:2,7 "Apabila engkau membeli seseorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi pada tahun ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka budak perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar.

* Joel 3:8 "Dan aku akan menjual kanak-kanak lelaki dan perempuan kepada puak Judah dan mereka pula akan menjual pula kepada puak Sabeans, iaitu penduduk yang sangat jauh, dan ini adalah perintah Tuhan."

* Luke 12:47,48 [Jesus berkata] "Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yangbanyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.

* Colossians 3:22 "Hamba, mesti ikut semua perintah tuanya."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Isaiah 58:6 " Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk (yoke)."

* Matthew 23:10 " Janganlah pula kamu disebut Tuan, karena hanya satu Tuan, yaitu Mesias. "Pro-slavery bible verses were cited by many churches in the South during the Civil War, and were used in the Dutch Reformed Church to justify apartheid in South Africa. There are more pro-slavery verses than cited here. "

Adakah God berpendirian dan suka menyesal ?

* Malachi 3:6 "Aku adalah Tuhan; Aku tidak tukar fikiran."

* Numbers 23:19 " Tuhan bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? "

* Ezekiel 24:14 "Bila Tuhan( Aku ) bercakap, Aku akan melakukanya. Aku tidak akan berpatah balik, atau mencari helah dan Aku tidak akan menyesal."

* James 1:17 " Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangankarena pertukaran."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Exodus 32:14 "Dan menyesallah TUHAN karena malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya."

* Genesis 6:6,7 "maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Ku-ciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka."

* Jonah 3:10 "Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah di rancangkan-Nya terhadap mereka, dan Iapun tidak jadi melakukannya."

* Lihat juga II Kings 20:1-7, Numbers 16:20-35, Numbers 16:44-50.

* Lihat Genesis 18:23-33, Abraham meminta diskaun dari Tuhan, Tuhan beri, minta lagi, beri lagi, minta lagi beri lagi, bayangkan dari 50 orang kepada 10 orang, pula tu "face to face".

Tidakkah Tuhan tahu, Abraham cuma minta simpati, walaubagaimapun Tuhan memusnahkan juga bandar tersebut ! Adakah kita dihukum kerana dosa ibu/bapa (parents' sins?)

* Exodus 20:5 "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku." ( Diulangi dalam Deuteronomy 5:9)

* Exodus 34:6 " Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya,.. yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.

* I Corinthians 15:22 "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam"

Opss...berlawanan pula dengan:

* Ezekiel 18:20 "Dan anak tidak akan tanggung dosa bapa."

* Deuteronomy 24:16 " Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri."

 

 berhubung dengan kami

penentang dakyah


gbook

ISI BUKU TAMU Guestbook by GuestWorld LIHAT / BACA BUKU TAMU

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13