Bismillahhirahmannirahim.

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13


TERIMAKASIH KERANA BERTAMU DI HALAMAN INI; ANDA TETAMU YANG KE

Mestikah kita mengikut undang-undang

Mestikah kita mengikut undang-undang?

* I Peter 2:13 "Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi."

* Matthew 22:21 "Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." lihat juga Romans 13:1,7 dan Titus 3:1.

Opss...berlawanan pula dengan:

* Acts 5:29 "Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia." 

 

Teka-teki: Berapa banyak binatang ada didalam Bahtera ?

* Genesis 6:19 "Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau; jantan dan betina harus kaubawa."

* Genesis 7:8-9 " Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi,... datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh"

* Genesis 7:15 "dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Genesis 7:2 "Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya."

 

 Adakah lelaki dan perempuan dicipta setaraf ?

* Genesis 1:27 "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Genesis 2:18,23 " TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia... Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki."

 

 Siapa tercipta dahalu : Pokok atau manusia ?

* Genesis 1:12-31 " Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji... Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga... Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

Opss...berlawanan pula dengan:

* Genesis 2:5-9 " belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang,sebab TUHAN Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu... ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup...Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur; di situlah ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya itu...Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.

 

 Adakah Michal mempunyai anak?

* II Samuel 6:23 "Oleh itu Michal anak perempuan Saul tidak mempunyai anak sehingga hari kematianya."

Opss...berlawanan pula dengan:

* II Samuel 21:8 "tetapi raja itu mengambil dua anak lelaki Rizpah .... dan lima anak lelaki Michal, anak perempuan Saul."

 

Berapa banyak kandang kuda Solomon - 4 ribu atau 40 ribu ?

* I Kings 4:26 " Lagipula Salomon mempunyai kuda empat puluh ribu kandang untuk kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda."

Opss...berlawanan pula dengan:

* II Chronicles 9:25 "dan Solomon mepunyai empat ribu kandang untuk kuda dan keretanya dan dua belas ribu orang berkuda."

  

Adakah teman-teman Paul juga mendengar suara itu ?

* Acts 9:7 "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jugapun."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Acts 22:9 "Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar."

  

Adakah Tuhan Kristian "omnipotent" seperti yang didakwa ?

* Jeremiah 32:27 ""Sesungguhnya, Akulah TUHAN, Allah segala makhluk; adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk-Ku?."

* Matthew 19:26 " Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Judges 1:19 "Dan TUHAN menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu; tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi."

 

 Adakah Tuhan bersemayam ditempat yang terang?

* I Timothy 6:16 "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin."

* James 1:17 "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atas bayangan karena pertukaran.":

* John 12:35 "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu.Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi."

* Job 18:18 "Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia."

* Daniel 2:22 "Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya." Lihat juga Psalm 143:3, II Corinthians 6:14, dan Hebrews 12:18-22.

Opss...berlawanan pula dengan:

* I Kings 8:12 " Pada waktu itu berkatalah Salomon: "TUHAN telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman." (diulangi pada II Chronicles 6:1) * II Samuel 22:12 "Dan Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal."

* Psalm 18:11 " Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi persembunyian-Nya, ya,menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal."

* Psalm 97:1-2 "TUHAN adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita! ... Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya."

  

Adakah Tuhan menerima "korban manusia"?

* Deuteronomy 12:31 "Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap TUHAN, Allahmu; sebab segala yang menjadi kekejian dari bagi TUHAN, apa yang dibenci- Nya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka; bahkan anak-anaknya lelaki dan anak anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka"

Opss...berlawanan pula dengan:

* Genesis 22:2 "Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."

* Exodus 22:29 "Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepada-Ku. ."

* Judges 11:30-39 "Lalu bernazarlah Yefta kepada TUHAN, katanya: "Jika Engkau sungguh-sungguh menyerahkan bani Amon itu ke dalam tanganku,...maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan TUHAN, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran...Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangannya... Ketika Yefta pulang ke Mizpa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal; selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan....Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya, sambil berkata: "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku; aku telah membuka mulutku bernazar kepada TUHAN, dan tidak dapat aku mundur."

* II Samuel 21:8-14 "Lalu raja (David) mengambil kedua anak laki- laki Rizpa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu...kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan TUHAN. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai... Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu."

* Hebrews 10:10-12 " Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus..Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah."

* I Corinthians 5:7 " Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." tetapi terjemah Ingerisnya " For even Christ our passover is sacrificed for us."

 

 

Siapa bapa Joseph - Heli atau Yakub - atau kedua-dua sekali ?

* Matthew 1:16 " Yakub memperanakkan Joseph suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Luke 3:23 " Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun (itulah menurut anggapan orang), Dia adalah anak Joseph, anak Heli."  

Begitulah antara lain dari beratus-ratus percangahan yang kita kemukakan sebagai bukti, sehingga ianya tidak dapat diterima oleh akal yang sihat. 

Inilah petikan ayat-ayat dari Bible yang kamu ciptakan sendiri, wahai puak Kristian - jawaplah dengan ikhlas "Inikah ianya Injil ?", pada kami, ianya tidak sama - ketaralah yang mana Injil yang mana "Bible"!

 

 berhubung dengan kami

penentang dakyah


gbook

ISI BUKU TAMU Guestbook by GuestWorld LIHAT / BACA BUKU TAMU

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13