Bismillahhirahmannirahim.

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13


TERIMAKASIH KERANA BERTAMU DI HALAMAN INI; ANDA TETAMU YANG KE

Adakah Tuhan Baik atau Jahat

Adakah Tuhan Baik atau Jahat ?

* Psalm 145:9 "Tuhan baik kepada semua."

* Deuteronomy 32:4 "Gunung Batu yang pekerjaan-Nya sempurna, karena segala jalan-Nya adil, Tuhan yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Isaiah 45:7 "yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib baik dan menciptakan nasib malang; Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini."

* Lamentations 3:38 "Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluarapa yang buruk dan apa yang baik?"

* Jeremiah 18:11 "Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. "

* Ezekiel 20:25,26 "Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah TUHAN Allahmu! ... Pada hari itu Aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang Kupilih baginya, negeri yang berlimpah limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri."

  

Adakah Tuhan mencobai manusia ?

* James 1:13 "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Genesis 22:1 " Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan."  

 

Adakah Tuhan suka keamanan?

* Romans 15:33 "15:33 Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! Amin."

* Isaiah 2:4 ". . . maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Exodus 15:3 "TUHAN itu pahlawan perang; TUHAN, itulah nama-Nya."

* Joel 3:9-10 "Siap untuk berperang, bangunlah pria unruk kebarisan hadapan, siapkan tombak, dan anak panah, dan biarkan yang lemah mengatakan " aku kuat." 

 

Adakah Jesus pembawa kedamaian/keamanan ?

* John 14:27 "Keamanan aku tinggalkan untuk my, keamanan ku, aku berikan kepada mu."

* Acts 10:36 " Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang ada- lah Tuhan dari semua orang."

* Luke 2:14 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadaNya."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Matthew 10:34 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang... Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya... dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.

* Luke 22:36 ... siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang."

 

Bolehkah percaya persaksian Jesus?

* John 8:14 "Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: "Biar pun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar."

Opss...berlawanan pula dengan:

* John 5:31 "Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar." "Record" dan "witness" yg digunakan diatas berasal dari perkataan Greekin iaitu "martyria".

 

Bolehkah marah ?

* Matthew 5:22 " [Jesus berkata] Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum"

Opss...berlawanan pula dengan:

* Matthew 23:17 "[Jesus berkata] "Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta"

* Psalm 14:1 " Orang bebal berkata dalam hatinya: "Tidak adaAllah."

 

Adakah sesiapa pernah melihat Tuhan?

* John 1:18 " Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah" * Exodus 33:20 "Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang Aku dapat hidup."

* John 6:46 " Hal itu tidak berarti, bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa."

* I John 4:12 "Tidak ada manusia pernah melihat Tuhan pada mana-mana masa."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Genesis 32:30 " Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka".

* Exodus 33:11 "Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara kepada temannya; kemudian kembalilah ia ke perkemahan.

* Isaiah 6:1 "Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci."

* Job 42:5 "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau."

 

Ada berapa Tuhan?

* Deuteronomy 6:4 " Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu satu."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Genesis 1:26 " Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa."

* Genesis 3:22

* I John 5:7 " Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat" 

Ada tiga di surga, Bapa, firmanNya dan Roh Kudus - dan mereka bertiga mendakwa mereka adalah Tuhan - mereka juga tidak mendakwa sebagai "WE", ini adalah setelah semua ulamak-ulamak kristian memerah otak untuk memahami Bible, dan mengambil jalan mudah, hingga terciptanya Triniti - 3 dalam satu, dan satu dalam 3 !

 

Kes ini rumit bagi Kristian, tetapi amat mudah jika mereka menggunakan Quran - kita akan bincangkan Trinity sebentar lagi !

 

Adakah kita berdosa?

* Romans 3:23 "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,"

* Romans 3:10 "seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak."

* Psalm 14:3 "Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah jahat; tidak ada yang berbuat baik."

Opss...berlawanan pula dengan:

* Job 1:1 "Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan."

* Genesis 7:1 "Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini."

* Luke 1:6 " Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat."

 

 Berapa tahun umur Ahaziah?

* II Kings 8:26 "Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel."

Opss...berlawanan pula dengan:

* II Chronicles 22:2 "Empat puluh dua tahun semasa Ahaziah menjadi raja memerintah Yerusalem."

 

Bolekah bersumpah?

* Numbers 30:2 " Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada TUHAN, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya."

* Genesis 21:22-24,31 " Pada waktu itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham: "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan... Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa 'engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing... Lalu kata Abraham: "Aku bersumpah!" ... Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana.

* Hebrews 6:13-17 " Sebab ketika Allah memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari pada-Nya,

* tengok juga Genesis 22:15-19, Genesis 31:53, dan Judges 11:30-39.

Opss...berlawanan pula dengan:

* Matthew 5:34-37 "Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit,karena langit adalah takhta Allah ... maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, atau pun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah Kota Raja Besar; ... janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai ramputpun. ...Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jah

 

Bila Jesus disalib ???

* Mark 15:25 "Hari jam sembilan ketika Ia disalibkan" tetapi Bible 

Inggris lain Mark 15:25 "And it was the third hour, and they crucified him."

Opss...berlawanan pula dengan:

* John 19:14-15 "And about the sixth hour:" dan Bible lain mengatakan pula 19:14-15 " Hati itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu: "Inilah rajamu!"

Satu Jesus, berapa punya banyak cerita laaa ... inilah kesan ciptaan manusia - mana ada perfact !

 berhubung dengan kami

penentang dakyah


gbook

ISI BUKU TAMU Guestbook by GuestWorld LIHAT / BACA BUKU TAMU

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13