Bismillahhirahmannirahim.

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13


TERIMAKASIH KERANA BERTAMU DI HALAMAN INI; ANDA TETAMU YANG KE

SIAPAKAH MANUSIA

SIAPAKAH MANUSIA?

Kristian menulis:

Dari awal permulaan Kitab Suci (2) telah menyatakan bahawa, apabila Allah selesai menciptakan cakrawala, dunia dan segala

tumbuhan-tumbuhan dan binatang. Dia kemudiannya "menciptakan manusia mengikut gambarNya, menurut gambar Allah ciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka."

 

Kami menjawap:

Dalam "penulisan" Bible, "penulis-penulis Bible" telah membuat banyak kesilapan demi kesilapan, demikianlah hasil kerja tangan manusia, mana ada yang tepat, sahih dan tidak sunyi dari kesilapan, mari kita ikuti kisah selanjutnya.

GE 1:3-5 Pada hari pertama, Tuhan mencipta cahaya, kemudian memisahkan terang dari kegelapan

GE 1:14-19 Matahari tidak diciptakan hanya pada hari keempat.

GE 1:11-12, 26-27 Pokok dicipta sebelum manusia dicipta.

GE 2:4-9 Manusia dicipta sebelum pokok dicipta.

GE 1:20-21, 26-27 Burung dicipta sebelum manusia dicipta.

GE 2:7, 19 Manusia dicipta sebelum burung dicipta.

GE 1:24-27 Binatang-binatang dicipta sebelum manusia dicipta.

GE 2:7, 19 Manusia dicipta sebelum binatang-binatang dicipta.

GE 1:26-27 Lelaki dan Perempuan dicipta serentak.

GE 2:7, 21-22 Lelaki dicipta dahulu, beberapa masa kemudian baru perempuan diciptakan."menciptakan manusia mengikut gambarNya, menurut gambar Allah ciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka."

Bible telah gagal, dalam mencari jalan keluar dalam permasalahan keseinambungan Tuhan dan manusia, Oleh itu, jalan keluar yang paling pantas adalah dengan beranggapan Tuhan sama sahaja dengan Manusia - mudahkan ?

GE: 2 By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work.

Begitulah Tuhan sepertimana yang digambarkan oleh Bible, setelah penat bekerja selama 6 hari, maka hari yang ketujuh adalah hari rehatnya, yang telah diceritakan oleh Bible kamu sendiri, selanjutnya kristian menulis:

... dan roh ( manusia ) untuk bersekutu dengan Allah. Oleh sebab dia diciptakan di dalam sifat perumpamaan Allah, manusia dapat mengenali dan berkommunikasi melalui doa kepada Allah. Oleh kerana itu manusia adalah ciptaan yang paling tertinggi.

Kami menjawap:

Jadi Tuhan mempunyai "limitation" atau batas-batas kekuasaan tertentu, salah-satunya hanya dapat berkomunikasi melalui sifat perumpamaanya sahaja, jadi hanya manusia sahaja dapat berkomunikasi, dengan Tuhan - itu hujah kamu.

Bagaimanapula bilamana Tuhan berkomunikasi dengan burung-burung, semut-semut dan binatang-binatang lain - adakah Tuhan memiliki sifat-sifat tersebut ?

Waduh, sungguh "complicated" sifat Tuhan kamu, dan ini satu penghinaan yang amat ketara !

GE 1:31 Tuhan berbangga dengan ciptaanya.

GE 6:5-6 Tuhan tidak berbangga dengan ciptaanya

Apalagi yang perlu dijawap, Tuhan telah sama wajah dengan kamu, dan roh kamu pun telah bersekutu dengan Tuhan, jangankan berkomunikasi, agak-agak jika Tuhan salah, kamu pun boleh menegurnya tak ???

Kristian menulis:

Tetapi agak sedih keinginan Tuhan terhadap manusia tidak kekal. Manusia telah salah mengunakan kebebasan. Memberontak terhadap Allah yang diceritakan dalam fasal 2 dan 3 dari buku Kejadian yang memberi perintah kepada Adam dan Hawa, supaya jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon ini terletak di tengah-tengah taman Eden di mana Allah menempatkan mereka. Allah memperingati mereka bahawa apabila mereka mengingkari perintahNya dan memakan buah itu, mereka pasti akan mati. Syaitan menjelma ditaman itu dalam bentuk ular, lalu mengoda Hawa supaya memakan buah itu. Kemudian Hawa setelah memakan memberikan buah itu kepada Adam dan juga memakannya. Perbuatan orang tua kita yang pertama inilah kesilapan, dan merupakan pemberontakan besar terhadap Allah. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka enggan mematuhi perintah Allah, sebaliknya mereka lakukan kehendak diri sendiri. Apa akibatnya? Allah sangat murka terhadap mereka dan mengusir mereka dari taman Eden dan memaksa mereka hidup di dunia dengan penuh keluh kesah.

Kami menjawap:

Inilah diantara terjemahan karut Bible kamu: (3:1-24)

1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN. Ular itu berkata kepada perempuan itu:

"Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" ( wow - Ular binatang paling cerdik didarat ! )

2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,

3 tetapi - tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati."

4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati,

5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat."

6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.

7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. ( wow - Adam dan Hawa mula-mula buta ! )

8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah

manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon- pohonan dalam taman. ( wow - tuhan berjalan pun ada bunyi ka ? )

9 Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah engkau?"

10 la menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang; sebab itu aku

bersembunyi."

11 firman-Nya: "Siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon, yang Ku-larang engkau makan itu?"

12 Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kau-tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan."

13 Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan."

14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di

antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.

( wow - ular makan debu tanah !)

15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." ( wow - Tuhan menggalakkan permusuhan antara keturunan ! )

16 Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."

17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Ku perintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu: 18 semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; ( wow - ini makanan manusia ka ? )

19 dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu."

20 Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.

21 Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.

( wow - Tuhan menjadi tukang jahit kepada manusia !)

22 Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang

jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." ( wow - salah satu dari kita - Manusia adalah Tuhan )

23 Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.

24 la menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempat kanNyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. ( wow - cerita Disney laa ... )

Petikan dari Genesis mengatakan :

GE 2:17 Adam mesti mati pada hari dia memakan buah terlarang.

GE 5:5 Adam hidup 930 tahun.

01- "Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita " - Siapa Kita? Oleh kerana Manusia adalah Tuhan, Siapa Kita? Adakah Ular?

02- "maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."Tuhan masih lagi berbicara dengan Kita - Siapa kita ? Seterunya Tuhan Bimbang, jika Adam dan Hawa mengulurkan tangannya " mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Begitulah sifat Tuhan, yang mempunyai perasaan Bimbang !

Selanjutnya Kristian menulis didalam bab DOSA:

Di dalam Kitab Suci tertulis bahawa pemberontakan terhadap Allah, dinamakan dosa, dan akibatnya adalah maut. Perbuatan dosa manusia yang pertama ini adalah hal yang penting bagi mengerti keadaan manusia hingga kehari ini. Setiap manusia di dalam dunia ini tidak suci dan tidak sempurna, seperti Adam dan Hawa yang Allah ciptakan pada mulanya. Hal ini kita tidak perlu melihat pada orang lain. Cuba kita lihat hati kita sendiri. Bukankah kita sering melakukan sesuatu yang kita sudah ketahui adalah salah? Kita berkata adalah salah untuk berbohong tetapi kadangkala kita terus berbohong. Kita tahu bahawa kasih itu lebih baik daripada benci tetapi seringkali kita membenci orang lain. Mengapa kita berbuat demikian? Ini kerana kita telah mewarisi tabiat berdosa dari orang tua (Adam dan Hawa) kita yang pertama, dan seperti mereka, kita juga tidak dapat mematuhi Allah dengan sempurna.

Kami menjawap:

Jika berdosa PASTI mati, itu perkataan Bible. Oleh itu mengapa bayi yang tidak mengerti satu apapun boleh mati, dosa apakah yang telah diperbuat oleh mereka, sehingga mereka terpaksa dijatuhkan hukuman mati dan yang lebih logik, penggubal kitab, penyekutu Allah, perogol, perompak, pencuri, dan penjahat MESTI mati dahulu ! Selanjutnya jika kamu kata ini salah, itu salah - mengapa harus kamu memperbuat yang salah ? Kami merasakan, untuk kamu, buatlah apa-apa kesalahan sekalipun, walaupun dengan sengaja, atau secara tidak sengaja, sampai masa, basuh dosa, itu sajakan. Satu helah "pintu belakang" yang amat mudah.

" Minggu lepas bapa kawan saya ditahan oleh polis kerana kesalahan memandu melebihi had laju dan satu saman telah dikeluarkan kepada anaknya - satu FAKTA yang anih, tidak logik, merapu, dan akal yang sihat pasti tidak dapat menerima FAKTA tersebut, berbalik pada kes Adam dan Hawa - mengapa kita harus tanggung dosa mereka - siapa yang makan nagka, pasti dia yang terkena getahnya.

Kristian menulis:

Semasa seorang bayi dilahirkan kedunia, ia kelihatan murni dan tidak berdosa, tetapi beberapa bulan kemudian kejahatan mula muncul di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Daud darihal dirinya; "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandungi ibuku." (Zabur 51:7).

Oleh sebab itu kita terpaksa mengakui bahawa semua manusia berdosa, dan menyetujui Firman Allah yang berkata; "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu; siapakah yang dapat mengetahuinya?" (Jeremia 17:9).

Kami menjawap:

Sekarang kamu mengatakan bayi yang baru dilahirkan tidak berdosa, jadi sepatutnya TIDAK ada kematian dikalangan bayi !. Kristian mempercayai bahawa penyaliban Isa itu satu yang 'mesti' untuk menghapuskan dosa asal manusia yang dibawa oleh Nabi Adam,

walaubagaimanapun ia didapati amat bertentangan dengan ayat-ayat Bible itu sendiri.

Deuteronomy 24 : 16.

"Bapa-bapa tidak akan dibunuh kerana anaknya, juga anaknya tidak akan dibunuh kerana bapanya; setiap manusia harus dibunuh kerana dosanya sendiri"

Jeremiah 31 : 30.

"Tetapi setiap orang patut mati kerana kezalimannya sendiri....."

Ezekiel 18 : 20.

"Jiwa yang berdosa harus mati. Anak tidak harus bertanggungjawab di atas kezaliman bapa, dan bapa tidak harus bertanggungjawab di atas kezaliman anak; kebenaran mesti berada di atas orang yang benar, dan kejahatan mesti berada di atas orang yang jahat"

Jelas dari tiga ayat ini bahawa manusia itu harus bertanggungjawab atas dosa yang dilakukan. Mengapa Isa harus mati untuk membebaskan manusia dari dosa yang dibuat oleh manusia (Adam) sedangkan bible itu jelas mengatakan bahawa dosa itu dipikul oleh manusia itu sendiri ?. Akibat dari penciptaan ini maka timbulah "confession session", dimana didalam bilik ini ada tiga bilik lain. Ditengah ialah bilik paderi, manakala menghubungkan bilik paderi dengan bilik-bilik kecil tu cuma ada satu ruang kecil yang dilapis dengan satu 'semacam jaring' untuk memudahkan berkomunikasi. Jadi bila dah masuk dalam bilik tu, kena greet la sikit, lepas tu cerita la dosa dosa tu. Lepas itu paderi itu berkata,'For you penance' baca 'Hail Mary' 3 kali, 'Our Father' 2 kali, kalau dosa berat sikit, ha... kena baca la banyak sikit. Macam itu je. Habis baca, habis la dosa !. .

Jadi, esok dan lusa, jangan segan silu, perbuatlah lebih banyak lagi dosa, kemudian cukup seminggu, datanglah ke gereja dan jumpa paderi, ulangi lagi perkataan tersebut, dan bersihlah diri itu dari dosa - satu jalan keluar yang amat mudah !.

Persoalannya:

01- Siapa bagi, 'mandat' pada paderi itu ?.

02- Kalau paderi pula buat dosa - macam mana ?

03- Memadaikah dosa yang dilakukan, cukup dengan lafaz 'Hail Mary' dan sebagainya ?

04- Kenapa paderi berlagak penyelamat, sedangkan Bible menyatakan:Isaiah 43 : 11. "... Aku bahkan Aku, adalah Tuhanmu; dan disamping Aku tiada penyelamat"

05- Matthew 19 : 14.

" Tetapi kata Isa, kasihan anak-anak kecil, jangan halang mereka dari datang kepadaku; kerana mereka itu adalah dari kerajaan

langit"

Lihatlah dengan mata dan kepala anda sendiri, ulasan anda sangat bercanggah dengan ayat-ayat Bible anda, bayi yang tidak berdosa perlu mati, kerana adanya dosa dari azali !

Kristian menulis lagi:

Isa berkata "Apa yang keluar daripada sesaorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalamnyalah, iaitu dari dalam hatinya, datangnya fikiran-fikiran jahat yang memimpin dia membuat perkara perkara yang buruk akhlaknya: seperti merompak, membunuh, berzina, tamak; segala perkara yang jahat: seperti tipu daya, kelakuan yang tidak senonoh, kecemburuan, fitnahan, kesombongan, dan kebodohan. Perkara-perkara yang jahat ini semua datangnya dari dalam diri seorang, dan inilah yang menajiskan dia."(Markus 7:20-23).

Dan Allah yang mengetahui hati semua orang telah berkata: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." (Rum 3:10). Bagaimana pun, ada satu yang terkecuali seorang yang terbesar dari manusia, peribadi yang akan saya ceritakan kemudian.

Kami menjawap:

 

Jika Tuhan sendiri telah menyatakan ""Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." (Rum 3:10)." Kamu yang lebih bijak, lebih mengetahui dan lebih cerdik dari tuhan, tanpa segan-silu telah meng"over write" firman Tuhan dan seterusnya menyatakan bahawa masih ada " satu yang terkecuali".

Kristian menulis:

Maka betapa buruknya keadaan manusia! Sehingga melanggar perintah Allah, dia memutus hubungan denganNya dan menjadi seperti anak yang sesat dan melarat di tengah-tengah padang pasir. Dia tidak lagi menjadi anak-anak rohani Allah yang murni, tetapi menjadi musuh Allah dan menjadi hamba kepada dosa dan Syaitan. Dia tidak dapat berjalan di jalan yang ditentukan Allah: sesungguhnya dia mati di dalam cengkaman dosa. Seperti yang dikatakan Allah kapada Adam, akibat daripada dosa adalah maut, baik secara jasmani maupun secara rohani.

Kami menjawap:

Satu fakta yang amat berbelit dan keliru, manusia adalah tuhan, sekarang manusia pula anak - anak rohani tuhan, dan sekarang manusia menjadi musuh tuhan !

 

 berhubung dengan kami

penentang dakyah


gbook

ISI BUKU TAMU Guestbook by GuestWorld LIHAT / BACA BUKU TAMU

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13