Bismillahhirahmannirahim.

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13


TERIMAKASIH KERANA BERTAMU DI HALAMAN INI; ANDA TETAMU YANG KE

Sebelum kita menjelajah Bab 9, marilah kita baca satu puisi sex, yang telah

Sebelum kita menjelajah Bab 9, marilah kita baca satu puisi sex, yang telah dirakamkan oleh Bible. Perhatikan, kata-kata celupar yang diucapkan, dan inilah ayat-ayat Tuhan, dimana kaum Kristian sangat menjagainya, sehingga Tuhan amat sayang kepada mereka... weeeekkk !

(Song of Solomon 7:10-13, RSV)

7:1. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, puteri yang berwatak luhur! Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman.

7:2 Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung.

7:3 Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang.

7:4 Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesybon, dekat pintu gerbang Batrabim; hidungmu seperti menara di gunung Libanon, yang menghadap ke kota Damsyik.

7:5 Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung; seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya.

7:6 Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi.

7:7 Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya.

7:8 Kataku: "Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan - gugusannya Kiran ya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel.

7:9 Kata-katamu manis bagaikan anggur!" Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur!

7:10 Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. 7:11 Mari, kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar!

7:12 Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon pohon delima sudah berbunga! Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu!

7:13 Semerbak bau buah dudaim; dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yanglazat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku! Kita tinggalkan cerita 18XXX, dan marilah kita lihat masalah Bible, yang tidak masuk akal. Tuhan memberi kita akal, marilah kita lihat adakah Bible berlawanan dengan sains seperti yang kita ketahui hari ini.

01- Kelawar adalah burung. (Deut 14:11-18, Lev 11:13-19) Tidak: Kelawar adalah mamalia.

02- Serangga ada empat kaki. (Lev 11:23) Tidak: serangga ada 6 kaki, tidak ada makluk terbang yang ada empat kaki.

03- Ular disumpah untuk merayap dengan perutnya dan makan debu tanah. (Gen 3:14) Tidak: Ular makan, manusia, binatang, dan sebagainya... Burger belum lagi.

04- Tuhan mencipta 2 cahaya, satu untuk siang satu untuk malam. (Gen 1:16) Tidak: bulan tidak ada cahaya sendiri, ia membalikan cahaya matahari.

05- Tuhan mencipta matahari kemudian bintang-bintang. (Gen 1:16) Tidak: Scientists mengatakan bintang-bintang ujud berjuta tahun sebelum matahari, dan matahari juga sebahagian dari kumpulan bintang-bintang.

Begitulah antara yang kami kutip dari Bible, mari kita lihat pula sistem

angka yang dirakamkan oleh Bible, ada juga kami menyelit percangahan nama serta pangat seseorang yang telah dirakamkan oleh "Bible".

01- David musnahkan 700 kereta kuda (2 Sam 10:18 ) David musnahkan 7000 kereta kuda (1 Chron 19:18)

02- David mengambil 1700 orang berkuda (2 Sam 8:4) David mengambil 7000 orang berkuda (1 Chron 18:4)

03- Noah mengambil 7 pasang kedalam bahtera. (Gen 7:2-3) Noah mengambil 1 pasang kedalam bahtera. (Gen 6:19)

04- Tentera Joab - 1,100,000 diIsrael - 470,000 di Judah (1 Chron 21:5) Tentera Joab - 800,000 diIsrael - 500,000 di Judah (2 Sam 24:9)

05- Solomon ada 550 "overseers" (1 Kings 9:23) Solomon ada 250 "overseers" (2 Chron 8:10)

06- Jacob "offspring" di Egypt sebanyak 70 (Gen 46:26-27,Ex 1:5) Jacob "offspring" di Egypt sebanyak 75 (Acts 7:14)

07- Tiang Temple adalah 18 kubit (1 Kings 7:15) Tiang Temple adalah 35 kubit (2 Chron 3:15)

08- Jeneral Nebuzaradan membawa 5 lelaki dari "majlis raja" untuk berjumpa raja (2 Kings 25:19) Kaptain membawa 7 lelaki dari "majlis raja" untuk berjumpa raja (Jeremiah

52:25) -- kesian, kena turun pangkat...09- Ahaziah mula memerintah bila berumur 22 (2 Kings 8:26) Ahaziah mula memerintah bila berumur 42 (2 Chron 22:2)

10- Bilangan Yahudi kembali ke Jerusalem- 775 dari Arah (Ezra 2:5) Bilangan Yahudi kembali ke Jerusalem- 652 dari Arah (Nehemiah 7:10)

11- David membunuh Goliath (1 Sam 17:4, 7, 50) Elhanan, salah seorang tentera David membunuh Goliath (2 Sam 21:19 )

12- Saul membunuh diri sendiri. (1 Sam 31:4) David menghantar orang membunuh Saul (2 Sam 1:15)

13- Uzzah mati di Nacon (2 Sam 6:6) Uzzah dies di Chidon (1 Chron 13:9)

14- Platun yang membunuh 24,000 orangnya sendiri.(Num 25:9) Platun yang membunuh 23,000 orangnya sendiri.(1 Cor 10:8)

15- Jacob dikebumikan didalam Gua, dipadang Machpelah yang dibawa oleh Abraham anak Ephron di Hittite. (Gen 50:13) Jacob dikebumikan dimakam di Shechem yang dibawa oleh Abraham anak lelaki Hamor (Acts 7:15-16 )

16- "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." John 3:13 Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 2 Kings 2:11Adalah amat meragukan jika kita ingin menggambil mana-mana fakta dari Bible untuk dibuat kajian, fakta sejarah, hukum dan sebagainya kerana kita juga telah mengatakan yang ayat Bible bercanggah dengan ayat yang lain, jumlah bilangan bercanggah dengan jumlah bilangan, hukum bercanggah dengan hukum, masa bercanggah dengan masa, tempat bercanggah dengan tempat, dan kita juga sudah bentangkan yang, Tuhan juga bercanggah dengan Tuhan - jadi, penafsiran yang sangat tepat lagi sahih untuk Bible adalah "Bakul Sampah"!.

 

Sebelum kita kemukakan soalan-soalan pada Kristian, mari kita lihat apakah yang terjadi di masa penyaliban Jesus, ini bertujuan untuk membuktikan yang sejarah penyaliban Jesus juga layak untuk di "Bakul Sampahkan !".

01 - Last Supper adalah Passover Meal. (Matt 26:17-21, Mark 14:16, Luke 22:13) Opss Passover Meal dihari selepas Jesus disalib. (John 19:31, Matt 27:62) Lihatlah Matthew sendiri bercanggah dengan ayat-ayat darinya sendiri !, kerana ia ada 2 hari berasaingan (Supper & selepas Jesus disalib baru passover meal) !.

02 - Peter diberi amaran, dia akan menyangkal Jesus SELEPAS Last supper, dan SELEPAS meninggalkan bilik atas. (Matt 26:20-34, Mark 14:17-30) Opss Peter diberi amaran, dia akan menyangkal Jesus SEMASA Last supper, dan SEBELUM meninggalkan bilik atas. (Luke 22:33-39, John 13:37-38, 18:1)

03 - Jesus dihakimkan sebelum Sanhedrin, sebelah malam, dan waktu pagi dia dibawa berjumpa Pilate (Matt 26:57-68, 27:1-2) Ops Kedua-dua penghakimkan sebelum Sanhedrin, dan waktu pagi dia dibawa berjumpa Pilate (Luke 22:66-71, 23:1)

04 - Simon dari Cyrene membawa palang untuk salib Jesus. (Matt 27:32) Opss Jesus sendiri membawa palang untuk meyalibnya. (John 19:17,18)

05 - Kedua-dua perompak itu yang disalib bersama Jesus turut mencelanya (Matt 27:44 ) Opss Salah seorang dari perompak itu mencela Jesus, manakala seorang lagi beriman pada Jesus (Luke 23:41-43)

06 - Jesus berkata pada perompak yang beiman kepadanya yang dia akan bersama Jesus di Surga pada hari itu juga. (Luke 23:43) Opss Jangan Tipu, Jesus ditaman sekurang-kurangnya satu hari dua malam atau tiga hari, mau mati pun mau janji tipu ka ???? (Acts 2:24, 31, Luke 23:54, 24:1, John 20:17,)

07 - Tuhan menghampakan Jesus (Mark 15:34) Opss Aku dan Bapa adalah satu (John 10:30, 14:10, 16:32)

08 - Tertulis dalam Kitab Suci: "Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan." (John 19:36,37) Opss supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. (John l9:31)

09 - Pilate heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati... Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. (Mark l5:44-45) Opss Mark 15:42 pula berbunyi "Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat.", ini bermaksud hari Sabat telah bermula, kerana "hari" Yahudi bermula pukul 6.00 petang bilamana Joseph bertanya tentang mayat Jesus. Oleh kerana pengkebumian TIDAK dibenarkan pada hari Sabat, maka jelaslah kedongengan cerita ini.

10- Siapakah yang pergi ke kuburnya ?

A- Maria Magdalena dan Maria yang lain.(Matt 28:1)

B- Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome. (Mark 16:1)

C- Empat perempuan & dan beberapa yang lain (Luke 24:10)

D- Maria Magdalena seorang diri (John 20:1)

 

11- Bila mereka pergi ?

A- Di awal pagi (Matt 28:1)

B- Waktu terbit matahari (Mark 16:1,2) C- Sangat awal pagi (Luke 24:1)

D- Masih gelap (John 20:1)

12- Apa yang dilihat?

A- Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di

atasnya, Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi

seperti orang-orang mati. (Matt 28:2-4)

B- Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan

mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sbelah kanan. Merekapun sangat terkejut. (Mark 16:4)

C- Batu telah diubah, du lelaki berdiri bersebelahan ( Luke 24:4)

D- dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki (John 20:1-12 )

13- Apakah yang lelaki/lelaki-lelaki/malaikat/malaikat-malaikat ( mana yang betul ni, - semua kira betul sudah laaa )berkata :

A- Jesus telah bangkit, dan berkata pada murid-muridnya, yang dia akan mendahului mereka ke Galilee, dan akan bertemu mereka disana (Matt 28:5-7, Mark 16:6-7 )

B- Jesus telah bangkit (Luke 24:6,7)

C- Bertanya kenapa Maria menanggis (John 20:13)

14- Apakah yang perempuan/perempuan-perempuan itu berbuat kemudianya ?

A- Mereka berlari tetapi jumpa Jesus dan Jesus mengulangi arahan malaikat.(Matt 28:8)

B- Mereka terus menceritakan kepada murid-muridnya. (Luke 24:9) C- Maria berjumpa Jesus dan mereka berbicara. (John 20:14)

D- Mereka melarikan diri dan tidak berkata kepada sesiapa pun (Mark 16:8)

NOTA:

Original Mark habis setakat 16:8, Ayat9-20 mungkin dimasukkan pada kurun ke 16 di era Kristian pesat berkembang.

15- Berapa lama Jesus di Tanam ?

A- Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia (Jesus) akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. (Matt 12:40)

B- Menkikut ke empat-empat mahzab Kristian, Jesus ditanam hanya satu hai dan dua malam. (Mark 15:42, 16:1-3, Luke 23:54, 24:1, John 20:1, Matt

27:62, 28:1)

NOTA:

Bedasarkan fakta Bible yang berkeramuk dan tak tentu arah, (agak-agaknya penulis "Bible" mabuk kot masa tulis "Bible") maka Kami merasakan bahawa pengkebumian ini tidak lain melainkan hari Jumaat, dan kubur itu telah dikosongkan pada hari Ahad pagi, walaubagaimanpun ini hanya untuk seronok-seronok sahaja - tidak lebih dari itu !.

16- Selepas itu Jesus dibangkitkan, apa dilihat :

A- Maria Magdalena dan Maria yang lain selepas kembali dari kubur. (Matt 28:9-10)

B- Dua dari muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. (Luke 24:15)

 

C- Maria Magdalena seorang diri. (John 20:14-17, Mark 16:9)Apa lagi yang harus dibincangkan. Kalau kamu jadi cikgu dan kamu ditugaskan memeriksa kertas jawapan murid-murid kamu, adalah lebih baik kamu luluskan semua murid-murid kamu, jangan periksa kerana ianya membuangkan masa kamu, kerana pada satu soalan, ada banyak jawapan, dan anihnya semua jawapan itu benar belaka - Demikianlah halnya dengan Bible kamu.Ini sangat-sangat membuktikan bahawa penulis-penulis Bible, bertungkus lumus me"modified"kan Bible, untuk mengikut hawa nafsu mereka, dan yang amat menarik sekali lagi mereka berkata yang mereka adalah bangsa pilihan kerana mereka menjaga ayat-ayat Tuhan - Tak malu langgsung !.

Soalan pada Kristian, jawaplah dengan ihklas berlandaskan ayat-ayat Bible.

 

 

Adam dan Hawa

01. Genesis menceritakan, Tuhan khabarkan pada Adam dan Hawa, mereka akan mati pada hari mereka memakan buah dari pokok pengetahuan (Gen 2:17). Walaubagaimana pun Syaitan mengatakan, mereka takan mati, sebaliknya mata mereka akan terbuka dan mereka akan tahu apa yang baik dan apa yang buruk (Gen 3:5). Adakah Syaitan yang bercakap benar dan Tuhan adalah Penipu? ( Jeremiah 20:7 dan Ezekiel 14:9.)

02. Kalau "original sin" ujud, kenapa saya dihukum ? Merekalah yang memakan buah tersebut 6000 tahun dahulu - bukan saya !. Adakah ini keadilan Tuhan yang sering dilaung-laungkan ?

 

 

Jesus

01. Jelaskan mengapa satu-satunya anak Tuhan harus mati untuk kita, ke syurga, walaupun semasa hidup kita bergelumang dengan dosa - adilkah, yang tak bersalah dihukum dan yang bersalah dibiarkan ?

02. Mengapa tidak Jesus mati sehingga habis dia berdakwah, habis tulis Bible, habis buat wasiat dan mati secara terhormat ?

03. Kalau mereka mati sebelum Jesus disalib, adakah Nereka tempat mereka ?

04. Sifat perkauman adalah salah, tetapi Jesus mempunyai sifat perkauman ! (Mark 7:25-29), apa helah kamu ?.

05. Kalau Judas sanggup untuk ke Neraka kerana manusia, Jesus hanya sengsara 3 jam pada palang salip, tidakah pengorbanan Judas melebihi perngorbanan Jesus ? Oleh itu kenapa tidak menyembah Judas sahaja ?

06. Kalau Jesus dan BapaNya adalah satu (John 10:30), kenapa Jesus mesti sembahyang ? ( Matthew 26:39)?

07. Saya tidak percaya yang Jesus mati untuk dosa saya, namakan satu benda yang Jesus telah buat untuk saya ?

08. Kalau seseorang "menerima" Jesus, ia terselamat, kemudian dia "menolak" Jesus - adakah orang itu juga "terselamat" juga ?

09. Apakah syarat-syarat untuk "diselamatkan" ? Setengah mengatakan "cukup setakat percaya" dan setengah mengatakan "percaya tanpa usaha - kena mati" dan Bible pula membenarkan kedua-dua fahaman ini - apa pendapat kamu ?

10. Kalau Jesus adalah "perfect", takan dia tak tahu itu bukan musim buah ara ?, kemudian menyumpah pula pokok tersebut ! (Matthew 21:17-19, Mark 11:14-20).

11. Kenapa Jesus, digambarkan sebagai anti-Gentile (Mark 7:25-29) dan anti-sex ( Luke 14:26 dan Matthew 19:12) ?

12. Mengikut Gospels, dari pengagan Kristian, Jesus adalah orang yang paling penting yang dihidupkan. Mengikut pegangan Romon Jesus adalah seorang politik. Mengapa tidak ada tulisan mengenainya selepas 30 tahun selepas kematianya dan mengapakah tiada juga dari Gospel, sehingga abad yang ketiga ?

13. Ke empat-empat Gospels Kristian tidak mengatakan "Jesus adalah anak kepada Tuhan kamu", dia sendiri mengatakan "Anak Manusia", dan pada masa itu biasalah bagi yang berbahasa Hebrew, bilamana mangatakan "Anak Tuhan" dia melambangkan yang dia adalah orang Yahudi. Ini membuat orang -orang Israil mengatakan mereka adalah "bangsa pilihan", (Job 1:6). Mengapakah kamu percaya yang Jesus sebahagian dari Tuhan ? Dan jika kamu percaya yang Jesus bukan sebahagian dari Tuhan mengapa kamu memanggil diri kamu Kristian ?

14. Jesus memciplak Golden Rule dari Old Testement - Adakah Jesus kaki ciplak ?

15. Matthew 1:23 mengatakan Jesus boleh dipanggil Immanuel, yang bermaksud "Tuhan bersama kita", Kenapa tidak ada yang memanggil dia Immanuel, (walaupun ibubapanya sendiri) didalam New Testament?

16. Kalaulah niat untuk berdosa sudah berdosa, (I Matthew 5:28) dan jika Jesus sudah di goda oleh Syaitan di padang pasir (Matthew 4:5-8, Luke

4:5-9), bagaimanakah kamu berani mengatakan yang Jesus tidak berbuat dosa ?

17. Kenapa ke empat-empat Gospel Kristian memberi peryataan yang berbeza tentang ayat terakhir Jesus sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di palang salab. (Matthew 27:46 dan Mark 15:34: "My God, My God, why hast thou forsaken me?"; Luke 23:46: "Father, into thy hands I commend my spirit"; John 19:30: "It is finished").

18. Kalaulah dia diberitahu yang dia akan disalib, dan dia tahu dia adalah anak Tuhan, kenapa dia tidak buat sesuatu untuk elak dia dari di salib ? (Matthew 26:39).

19. Kalaulah dia anak Tuhan, Tuhan lebih sayangkan manusia dari anaknya, adakah ini bermakna Tuhan lebih suka menyusui kera dihutan sedangkan anak sendiri mati tak makan ?

20. Adakah Tuhan suka pada kekejaman, membiarkan orang-orang lain menyalib anak kesayanganya, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan anaknya, kemudian kalau nak mematikanpun anaknya, matikanlah anaknya dengan cara terhormat ?.

21. Revelation 22:16 mengatakan yang Jesus adalah berketurunan David, jadi jika Mary bukan keturunan David, kerana hanya Joseph berketurunan David, ini menunjukkan Jesus adalah anak kepada Joseph dan bukan anak Tuhan ? 

 

 berhubung dengan kami

penentang dakyah


gbook

ISI BUKU TAMU Guestbook by GuestWorld LIHAT / BACA BUKU TAMU

MUKADDIMAH

MUKADDIMAH BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BAB5 BAB6 BAB7 BAB8 BAB9 BAB10 BAB11 BAB12

BAB13