Make your own free website on Tripod.com

pertama satu

kandungan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memjawab homepages
kristian

.....

 

 

.....

.....

 

 

.....

.....

 

 

.....

.....

 

 

.....

.....

 

 

.....

.....

 

 

.....

.....

 

 

.....

.....

 

 

.....

.....

 

 

mukadepan

.....

 

 

soal jawab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- -->
Last Updated on 7/1/98

hantarkan surat, pertanyaan anda,pendapat anda .....pertanyaan anda akan dijawab dalam dua minggu selewat lewat nya ..INSYAALLAH....


....................................................................... ....................................................................

SIAPAKAH MANUSIA

SIAPAKAH MANUSIA?

 

Kristian menulis:

Dari awal permulaan Kitab Suci (2) telah menyatakan bahawa, apabila Allah selesai menciptakan cakrawala, dunia dan segala tumbuhan-tumbuhan dan binatang. Dia kemudiannya "menciptakan manusia mengikut gambarNya, menurut gambar Allah ciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka."

 

Kami menjawap:

Dalam "penulisan" Bible, "penulis-penulis Bible" telah membuat banyak kesilapan demi kesilapan, demikianlah hasil kerja tangan manusia, mana ada yang tepat, sahih dan tidak sunyi dari kesilapan, mari kita ikuti kisah selanjutnya.

 

GE 1:3-5 Pada hari pertama, Tuhan mencipta cahaya, kemudian memisahkan terang dari

kegelapan

GE 1:14-19 Matahari tidak diciptakan hanya pada hari keempat.

 

GE 1:11-12, 26-27 Pokok dicipta sebelum manusia dicipta.

GE 2:4-9 Manusia dicipta sebelum pokok dicipta.

 

GE 1:20-21, 26-27 Burung dicipta sebelum manusia dicipta.

GE 2:7, 19 Manusia dicipta sebelum burung dicipta.

 

GE 1:24-27 Binatang-binatang dicipta sebelum manusia dicipta.

GE 2:7, 19 Manusia dicipta sebelum binatang-binatang dicipta.

 

GE 1:26-27 Lelaki dan Perempuan dicipta serentak.

GE 2:7, 21-22 Lelaki dicipta dahulu, beberapa masa kemudian baru perempuan diciptakan.

 

 

"menciptakan manusia mengikut gambarNya, menurut gambar Allah ciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka."

 

Bible telah gagal, dalam mencari jalan keluar dalam permasalahan keseinambungan Tuhan dan manusia, Oleh itu, jalan keluar yang paling pantas adalah dengan beranggapan Tuhan sama sahaja dengan Manusia - mudahkan ?

 

GE: 2 By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he

rested from all his work.

 

Begitulah Tuhan sepertimana yang digambarkan oleh Bible, setelah penat bekerja selama 6 hari, maka hari yang ketujuh adalah hari rehatnya, yang telah diceritakan oleh Bible kamu sendiri, selanjutnya kristian menulis:

 

... dan roh ( manusia ) untuk bersekutu dengan Allah. Oleh sebab dia diciptakan di dalam sifat perumpamaan Allah, manusia dapat mengenali dan berkommunikasi melalui doa kepada Allah. Oleh kerana itu manusia adalah ciptaan yang paling tertinggi.

 

Kami menjawap:

Jadi Tuhan mempunyai "limitation" atau batas-batas kekuasaan tertentu, salah-satunya hanya dapat berkomunikasi melalui sifat perumpamaanya sahaja, jadi hanya manusia sahaja dapat berkomunikasi, dengan Tuhan - itu hujah kamu.

 

Bagaimanapula bilamana Tuhan berkomunikasi dengan burung-burung, semut-semut dan binatang-binatang lain - adakah Tuhan memiliki sifat-sifat tersebut ?

 

Waduh, sungguh "complicated" sifat Tuhan kamu, dan ini satu penghinaan yang amat ketara !

 

GE 1:31 Tuhan berbangga dengan ciptaanya.

GE 6:5-6 Tuhan tidak berbangga dengan ciptaanya

 

Apalagi yang perlu dijawap, Tuhan telah sama wajah dengan kamu, dan roh kamu pun telah bersekutu dengan Tuhan, jangankan berkomunikasi, agak-agak jika Tuhan salah, kamu pun boleh menegurnya tak ???

 

Kristian menulis:

Tetapi agak sedih keinginan Tuhan terhadap manusia tidak kekal. Manusia telah salah mengunakan kebebasan. Memberontak terhadap Allah yang diceritakan dalam fasal 2 dan 3 dari buku Kejadian yang memberi perintah kepada Adam dan Hawa, supaya jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon ini terletak di tengah-tengah taman Eden di mana Allah menempatkan mereka. Allah memperingati mereka bahawa apabila mereka mengingkari perintahNya dan memakan buah itu, mereka pasti akan mati. Syaitan menjelma ditaman itu dalam bentuk ular, lalu mengoda Hawa supaya memakan buah itu. Kemudian Hawa setelah memakan memberikan buah itu kepada Adam dan juga memakannya. Perbuatan orang tua kita yang pertama inilah kesilapan, dan merupakan pemberontakan besar terhadap Allah. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka enggan mematuhi perintah Allah, sebaliknya mereka lakukan kehendak diri sendiri. Apa akibatnya? Allah sangat murka terhadap mereka dan mengusir mereka dari taman Eden dan memaksa mereka hidup di dunia dengan penuh keluh kesah.

 

Kami menjawap:

Inilah diantara terjemahan karut Bible kamu: (3:1-24)

 

1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN

Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman

ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"

( wow - Ular binatang paling cerdik didarat ! )

2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami

makan,

3 tetapi - tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu

makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati."

4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati,

5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan

kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat."

6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,

lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya

dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan

suaminya pun memakannya.

7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka

menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.

( wow - Adam dan Hawa mula-mula buta ! )

8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di

antara pohon-pohonan dalam taman.

( wow - tuhan berjalan pun ada bunyi ka ? )

9 Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah

engkau?"

10 la menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut,

karena aku telanjang; sebab itu aku bersembunyi."

11 firman-Nya: "Siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau telanjang? Apakah

engkau makan dari buah pohon, yang Ku-larang engkau makan itu?"

12 Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kau-tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari

buah pohon itu kepadaku, maka kumakan."

13 Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah

kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan."

14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karena engkau berbuat demikian,

terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan

perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.

( wow - ular makan debu tanah !)

15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu

dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan

tumitnya."

( wow - Tuhan menggalakkan permusuhan antara keturunan ! )

16 Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat

banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi

kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."

17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan

memakan dari buah pohon, yang telah Ku-perintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya,

maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu

dari tanah seumur hidupmu:

18 semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di

padang akan menjadi makananmu;

( wow - ini makanan manusia ka ? )

19 dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi

tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali

menjadi debu."

20 Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua

yang hidup.

21 Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya

itu, lalu mengenakannya kepada mereka.

( wow - Tuhan menjadi tukang jahit kepada manusia !)

22 Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari

Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan

tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia

hidup untuk selama-lamanya."

( wow - salah satu dari kita - Manusia adalah Tuhan )

23 Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana

ia diambil.

24 la menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyalah beberapa

kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke

pohon kehidupan.

( wow - cerita Disney laa ... )

 

 

Petikan dari Genesis mengatakan :

GE 2:17 Adam mesti mati pada hari dia memakan buah terlarang.

GE 5:5 Adam hidup 930 tahun.

 

01- "Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu

dari Kita " - Siapa Kita? Oleh kerana Manusia adalah Tuhan, Siapa Kita? Adakah Ular?

02- "maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah

pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."

Tuhan masih lagi berbicara dengan Kita - Siapa kita ?

Seterunya Tuhan Bimbang, jika Adam dan Hawa mengulurkan tangannya " mengambil pula

dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."

Begitulah sifat Tuhan, yang mempunyai perasaan Bimbang !

 

 

Selanjutnya Kristian menulis didalam bab DOSA:

Di dalam Kitab Suci tertulis bahawa pemberontakan terhadap Allah, dinamakan dosa, dan akibatnya adalah maut. Perbuatan dosa manusia yang pertama ini adalah hal yang penting bagi mengerti keadaan manusia hingga kehari ini. Setiap manusia di dalam dunia ini tidak suci dan tidak sempurna, seperti Adam dan Hawa yang Allah ciptakan pada mulanya. Hal ini kita tidak perlu melihat pada orang lain. Cuba kita lihat hati kita sendiri. Bukankah kita sering melakukan sesuatu yang kita sudah ketahui adalah salah? Kita berkata adalah salah untuk berbohong tetapi kadangkala kita terus berbohong. Kita tahu bahawa kasih itu lebih baik daripada benci tetapi seringkali kita membenci orang lain. Mengapa kita berbuat demikian? Ini kerana kita telah mewarisi tabiat berdosa dari orang tua (Adam dan Hawa) kita yang pertama, dan seperti mereka, kita juga tidak dapat mematuhi Allah dengan sempurna.

 

Kami menjawap:

Jika berdosa PASTI mati, itu perkataan Bible. Oleh itu mengapa bayi yang tidak mengerti satu apapun boleh mati, dosa apakah yang telah diperbuat oleh mereka, sehingga mereka terpaksa dijatuhkan hukuman mati dan yang lebih logik, penggubal kitab, penyekutu Allah, perogol, perompak, pencuri, dan penjahat MESTI mati dahulu !

 

Selanjutnya jika kamu kata ini salah, itu salah - mengapa harus kamu memperbuat yang salah ?

Kami merasakan, untuk kamu, buatlah apa-apa kesalahan sekalipun, walaupun dengan sengaja, atau secara tidak sengaja, sampai masa, basuh dosa, itu sajakan. Satu helah "pintu belakang" yang amat mudah.

 

" Minggu lepas bapa kawan saya ditahan oleh polis kerana kesalahan memandu melebihi had laju dan satu saman telah dikeluarkan kepada anaknya - satu FAKTA yang anih, tidak logik, merapu, dan akal yang sihat pasti tidak dapat menerima FAKTA tersebut, berbalik pada kes Adam dan Hawa - mengapa kita harus tanggung dosa mereka - siapa yang makan nagka, pasti dia yang terkena getahnya.

Kristian menulis:

Semasa seorang bayi dilahirkan kedunia, ia kelihatan murni dan tidak berdosa, tetapi beberapa bulan kemudian kejahatan mula muncul di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Daud darihal dirinya; "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandungi ibuku." (Zabur 51:7).

 

Oleh sebab itu kita terpaksa mengakui bahawa semua manusia berdosa, dan menyetujui Firman

Allah yang berkata; "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu; siapakah yang dapat mengetahuinya?" (Jeremia 17:9).

 

Kami menjawap:

Sekarang kamu mengatakan bayi yang baru dilahirkan tidak berdosa, jadi sepatutnya TIDAK ada kematian dikalangan bayi !.

 

Kristian mempercayai bahawa penyaliban Isa itu satu yang 'mesti' untuk menghapuskan dosa asal manusia yang dibawa oleh Nabi Adam, walaubagaimanapun ia didapati amat bertentangan dengan ayat-ayat Bible itu sendiri.

 

Deuteronomy 24 : 16.

"Bapa-bapa tidak akan dibunuh kerana anaknya, juga anaknya tidak akan dibunuh kerana bapanya; setiap manusia harus dibunuh kerana dosanya sendiri"

 

Jeremiah 31 : 30.

"Tetapi setiap orang patut mati kerana kezalimannya sendiri....."

 

Ezekiel 18 : 20.

"Jiwa yang berdosa harus mati. Anak tidak harus bertanggungjawab di atas kezaliman bapa, dan bapa tidak harus bertanggungjawab di atas kezaliman anak; kebenaran mesti berada di atas orang yang benar, dan kejahatan mesti berada di atas orang yang jahat"

 

Jelas dari tiga ayat ini bahawa manusia itu harus bertanggungjawab atas dosa yang dilakukan.

Mengapa Isa harus mati untuk membebaskan manusia dari dosa yang dibuat oleh manusia (Adam) sedangkan bible itu jelas mengatakan bahawa dosa itu dipikul oleh manusia itu sendiri ?.

 

Akibat dari penciptaan ini maka timbulah "confession session", dimana didalam bilik ini ada tiga bilik lain. Ditengah ialah bilik paderi, manakala menghubungkan bilik paderi dengan bilik-bilik kecil tu cuma ada satu ruang kecil yang dilapis dengan satu 'semacam jaring' untuk memudahkan berkomunikasi. Jadi bila dah masuk dalam bilik tu, kena greet la sikit, lepas tu cerita la dosa dosa tu. Lepas itu paderi itu berkata,'For you penance' baca 'Hail Mary' 3 kali, 'Our Father' 2 kali, kalau dosa berat sikit, ha... kena baca la banyak sikit. Macam itu je. Habis baca, habis la dosa !. .

 

Jadi, esok dan lusa, jangan segan silu, perbuatlah lebih banyak lagi dosa, kemudian cukup seminggu, datanglah ke gereja dan jumpa paderi, ulangi lagi perkataan tersebut, dan bersihlah diri itu dari dosa - satu jalan keluar yang amat mudah !.

 

Persoalannya:

 

01- Siapa bagi, 'mandat' pada paderi itu ?.

02- Kalau paderi pula buat dosa - macam mana ?

03- Memadaikah dosa yang dilakukan, cukup dengan lafaz 'Hail Mary' dan sebagainya ?

04- Kenapa paderi berlagak penyelamat, sedangkan Bible menyatakan:

Isaiah 43 : 11.

"... Aku bahkan Aku, adalah Tuhanmu; dan disamping Aku tiada penyelamat"

05- Matthew 19 : 14.

" Tetapi kata Isa, kasihan anak-anak kecil, jangan halang mereka dari datang kepadaku;

kerana mereka itu adalah dari kerajaan langit"

 

Lihatlah dengan mata dan kepala anda sendiri, ulasan anda sangat bercanggah dengan ayat-ayat Bible anda, bayi yang tidak berdosa perlu mati, kerana adanya dosa dari azali !

 

Kristian menulis lagi:

Isa berkata "Apa yang keluar daripada sesaorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalamnyalah, iaitu dari dalam hatinya, datangnya fikiran-fikiran jahat yang memimpin dia membuat perkara-perkara yang buruk akhlaknya: seperti merompak, membunuh, berzina, tamak; segala perkara yang jahat: seperti tipu daya, kelakuan yang tidak senonoh, kecemburuan, fitnahan, kesombongan, dan kebodohan. Perkara-perkara yang jahat ini semua datangnya dari dalam diri seorang, dan inilah yang menajiskan dia."(Markus 7:20-23).

 

Dan Allah yang mengetahui hati semua orang telah berkata: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." (Rum 3:10). Bagaimana pun, ada satu yang terkecuali seorang yang terbesar dari manusia, peribadi yang akan saya ceritakan kemudian.

 

Kami menjawap:

Jika Tuhan sendiri telah menyatakan ""Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." (Rum 3:10)." Kamu yang lebih bijak, lebih mengetahui dan lebih cerdik dari tuhan, tanpa segan-silu telah meng"over write" firman Tuhan dan seterusnya menyatakan bahawa masih ada " satu yang terkecuali".

 

Kristian menulis:

Maka betapa buruknya keadaan manusia! Sehingga melanggar perintah Allah, dia memutus hubungan denganNya dan menjadi seperti anak yang sesat dan melarat di tengah-tengah padang pasir. Dia tidak lagi menjadi anak-anak rohani Allah yang murni, tetapi menjadi musuh Allah dan menjadi hamba kepada dosa dan Syaitan. Dia tidak dapat berjalan di jalan yang ditentukan Allah: sesungguhnya dia mati di dalam cengkaman dosa. Seperti yang dikatakan Allah kapada Adam, akibat daripada dosa adalah maut, baik secara jasmani maupun secara rohani.

 

Kami menjawap:

Satu fakta yang amat berbelit dan keliru, manusia adalah tuhan, sekarang manusia pula anak - anak rohani tuhan, dan sekarang manusia menjadi musuh tuhan !

 

 

Kristian menulis: tentang para nabi dan malaikat.

Berikutnya adalah nama beberapa para nabi yang disebutkan di dalam Kitab Suci: Nabi Ibrahim, Musa, Harun (saudara kapada Musa), Natan, Samuel, Daud, Elijah, Elisa, Yesaya, Jeremia, Yunus, Joel, Daniel, dan Yahya Pembaptis, nabi yang terakhir sebelum kedatangan Isa Almasih. Nabi Ibrahim, yang dinamakan sahabat Allah dan bapa orang-orang percaya, dipilih oleh Allah menjadi bapa bagi semua suku manusia. Dia, apabila lanjut umurnya, diberikan seorang anak bernama Ishak, dari isterinya Sara. Ibrahim patuh kepada perintah Allah, bersedia mempersembahkan Ishak sebagai korban, lalu Allah menyediakan kambing jantan untuk menggantikan anaknya. Kemudian Allah berjanji pada Ibrahim bahawa dari keturunan Ishak, keselamatan dan berkatNya akan dikurniakan kepada dunia, dan janji ini telah digenapkan di dalam Isa Almasih. Sesudah Isa Almasih datang, rasul-rasul yang lain seperti Yahya, Petrus dan Paulus, mengkhabarkan firman Allah pada manusia dan mengajar mereka supaya menaruh iman kepada Isa Almasih.

 

Kepercayaan kami ialah bahawa mereka ini adalah para nabi Allah yang terakhir. Bagaimana pun dari pengertian yang luas, sesiapa yang menyampaikan firman Allah dengan sesungguhnya digelar nabi.

 

Kami menjawap:

 

.... emmm, kalau begitu, Muhammad juga dikalangan para nabi, walaubagaimanapun itu hanya ulasan kamu, tahniah, dan tahniah sekali lagi, Sedangkan Firman Allah, kamu boleh "overwrite", inikan pula Bible kamu. Sebenarnya Bible ialah kitab yang menghina para-para Nabi. Ulasan kamu itu ternyata bertentangan dengan Bible..... opsss, jangan buat-buat terkejut - sila semak Bible, "as we go along with the facts":

 

Nabi Nuh digambarkan sebagai seorang pemabuk dan berbogel.

Genesis 9 : 23 - 24. " Dan Shem dan Japhet mengambil sehelai pakaian, dan meletakkan di atas bahu mereka, dan berjalan undur ke belakang dan menutup tubuh bapanya yang telanjang, dan muka mereka membelakangi bapa mereka agar tidak melihat tubuh bapa mereka yang bogel itu. Dan Nuh, tersedar dari araknya, dan tahu apa yang telah dilakukan oleh kedua anaknya"

 

Nabi Sulaiman dituduh memiliki rumah gundik yang besar dan menyembah tuhan-tuhan palsu.

I Kings 11 : 9 - 10 " Dan Tuhan murka kepada Sulaiman, dan telah memerintahkan akan dia tentang perkara ini, bahawa dia tidak harus mencari tuhan-tuhan lain, namun dia tidak peduli apa yang diperintah Tuhan itu"

 

Nabi Harun dituduh mencipta patung anak lembu dari emas untuk sembahan puak Israil.

Exodus 32 : 4. " Dan dia (Harun) menerima daripada mereka, dan membentuknya dengan tukul, setelah siap menjadi patung anak lembu emas; dan kata mereka; Ini jadi tuhan-tuhan engkau, wahai Israil, yang akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir"

 

Nabi Luth dituduh berlaku sumbang terhadap dua anak perempuannya.

Gen19 : 36. " Demikian kedua-dua anak perempuan Luth itu bersama dengan anak dari bapa mereka"

 

Nabi Yaakob dituduh mengahwini dua orang perempuan bersaudara pada masa yang sama.

Gen 29 : 28. " Dan Yaakob melakukan demikian, dan bersama dengan isterinya itu seminggu; dan dia (Laban) juga telah memberi dia Rachel anak perempuannya sebagai isterinya"

 

Nabi Daud dituduh berzina dengan isteri orang.

II Samuel 11 : 4 - 5. "Dan Nabi Daud menghantar para utusan, dan mengambilnya (isteri Uriah); lalu ia mendatanginya, dan berbaring bersama, maka setelah perempuan itu membersihkan dirinya, lalu kembali ke rumahnya. Dan wanita itu hamil, lalu mengirim dan memberi tahu Daud, dan katanya, saya bersama bayi"

 

Kristian mengakui bahawa Nabi Daud itu salah seorang dari nenek moyang Jesus. Bagaimana Nabi Daud boleh diterima sebagai salah seorang dari nenek moyang Jesus sedangkan dia seorang penzina yang lahir dari benihnya, anak-anak haram?

 

Kerana dalam Bible kamu, Deuteronomy 23 : 2 menyatakan :

" Anak haram tidak boleh dimasukkan dalam himpunan Tuhan. Bahkan hingga generasinya yang ke sepuluh juga tidak boleh dimasukkan dalam himpunan Tuhan"

 

Kalau anak haram itu tidak boleh dimasukkan dalam 'himpunan' Tuhan, bapa dia yang menghasilkan anak haram lagi diharam dimasukkan ke dalam himpunan Tuhan.

 

Apakah Kristian mahu menganggap Tuhan tersilap memilih Daud sebagai nenek moyang Jesus?

 

II Timothy 2 : 8

" Ingatlah bahawa Tuhan Isa dari benih Daud itu telah dibangkitkan dari mati menurut kata kataku sendiri".- !

 

Siapa yang betul - Bible kamu atau Ulasan Kamu ?

 

( terimakasih kepada sahabat saya Ahmad Redzwan - semoga Allah memberkati kamu.)

 

 

Berbalik kepada malaikat, Kristian menulis:

..... Di dalam Kitab Suci seringkali disebut darihal makhluk-makhluk, selain daripada manusia, yang diciptakan oleh Allah digelar malaikat. Mereka adalah utusan Allah dan seringkali diutus olihNya supaya memberitakan kehendakNya kepada para nabi serta orang-orang yang beriman.

 

Malaikat menjelma dalam rupa manusia kepada Ibrahim, Musa dan yang lain. Hanya nama dua malaikat Allah yang tertulis dalam Kitab Suci - Mikhail dan Jibril.

 

Kami menjawap dengan ayat-ayat Bible:

1 Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu

gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu

sujud dengan mukanya sampai ke tanah,

2 serta berkata: "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di

sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan

perjalanannya." Jawab mereka: "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang."

3 Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam

rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang

tidak beragi, lalu mereka makan.

 

Lihatlah bagaimana, Nabi Lot (Lut) digambarkan, sujud pada selain kepada Allah, kemudian, menyuruh pula malaikat membasuh kaki, lepas tu, bagi pula para malaikat makan roti yang tidak beragi, sebelum para malaikat itu tidur, beginilah perilaku nabi dan para malaikat yang telah digambarkan oleh Bible - kitab suci kaum Kristian.

 

Selanjutnya Kristian menulis:

(2) Sejauh mana pengetahuan kami, semua nabi berasal dari keturunan Ibrahim.

(4) Nabi-nabi tersebut telah diutus terutamanya kepada kaum Israel, yang telah dipilih Allah sebagai bangsaNya yang teristimewa dengan harapan melalui mereka kebenaran Allah akan diketahui oleh seluruh umat manusia di dunia ini.

 

Kami menjawap:

Kamu hanya tahu pada keturunan Ibrahim, mengapa kamu sembunyi kepada keturunan Ismail ?

Konsep, bangsa pilihan sebagai model "double standard" sering diketengahkan, adakah ini diantara sifat-sifat Tuhan kamu ?

 

Kristian menulis lagi:

Melalui Musa, yang hanya satu-satunya dari antara para nabi yang memberikan hukum Taurat. Kerana manusia adalah insan yang berdosa tidak mungkin bagi mereka mentaati dengan sempurna hukum Taurat Tuhan yang suci itu. oleh kerana itu hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan mereka, seperti cermin, hukum itu menunjukkan dosa-dosa mereka dan membuat mereka sedar betapa banyak dosa yang dilakukan dan ini memerlukan seorang Juruselamat.

 

Perkara yang paling penting yang dilakukan oleh para nabi adalah mengisytiharkan kepada manusia bahawa Allah akan mengutuskan Juruselamat yang mereka perlukan itu.

 

Kristian menulis:

Syaitanlah yang memperdayakan Hawa di taman Eden dan sejak itu dia cuba menyesat manusia supaya jauh dari Tuhan.

 

Kami menjawap:

Janganlah berbelit-belit, Seluruh puak kristian masih tidak bersatu hati, tentang kejadian asal syaitan, Bible sendiri menyatakan ularlah yang menyuruh Hawa memakan buah tersebut, dan Tuhan menyumpah kepada ular ... dengan perutmulah kamu merayap sehingga keturunanmu !

 

Jika andaian kamu syaitanlah berupa ular, mengapa Tuhan tidak tahu dari awal-awal lagi makluk yang memperdayakan Hawa ialah Syaitan, dan bukannya ular ?

 

Kenapa ular dijadikan mangsa hingga ke keturunanya - Tidakah in zalim namanya ?